Chúng tôi trên facebook

Hiển thị các bài đăng có nhãn huong-dan-lam-phieu-ly-lich-tu-phapHiển thị tất cả
Phiếu lý lịch tư pháp có mấy loại, sử dụng thế nào?
Cân nhắc việc bỏ quy định về phiếu lý lịch tư pháp số 2
Sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp để dáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Rút ngắn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam